Kinderkanker

       
 
 

 

Kinderkanker vzw zet zich in voor volgende doelen,
die zij financieel ondersteunen :


Op 13 januari mocht de Kinderafdeling uit handen van Eddy Meersman en Jurgen Mol van de vzw Kinderkanker, een snoezelkar met allerlei zintuiglijk spelmateriaal in gebruik nemen.

Wij trachten op de kinderafdeling het verblijf van alle kinderen zo aangenaam mogelijk te maken, onder andere door het aanbod van spelmateriaal. Voor kinderen met een meervoudige beperking is het echter niet evident om activiteiten te bedenken. Door middel van de nieuwe snoezelkar kunnen wij onze kinderen laten 'snoezelen'.
Snoezelen is het stimuleren van verschillende zintuigen door een combinatie van muziek, lichteffecten, trillingen, tastmateriaal en geuren. Deze prettige zintuiglijke ervaringen worden aangeboden in een veilige, warme en rustige omgeving. Snoezelen bevordert op niet-verbale wijze de communicatie met deze kinderen en laat toe het ganse gezien hierbij te betrekken.
De snoezelkar kan ook ruimer gebruikt worden, bijvoorbeeld om angstige kinderen tot rust te laten komen, al dan niet in combinatie met andere technieken.
De verrijdbare snoezelkar werd speciaal ontworpen voor kinderen en maakt het mogelijk om elke kamer op de kinderafdeling om te toveren tot een sfeervolle ruimte. Hoofddoel is om door verwondering op te wekken, overactieve, onrustige en gespannen kinderen te ontspannen.
De kinderafdeling van het AZ NIkolaas dankt de vzw Kinderkanker van harte voor deze gift.

__________

Bezoek op kinderafdeling AZ H Hart Tienen samen met de prinsesvriendinnen Frozen. Wij Kinderkanker vzw hadden een geschenkje bij voor de zieke kinderen. We zullen voortaan deze uitbreiden samen met de mediclowns, prinsesvriendinnen en Kinderkanker vzw.

__________

Op pediatrie werd vorige week door de Kinderkanker vzw een cheque ter waarde van € 2.500 geschonken aan de Mediclowns!
Op dinsdag 26 november mochten we veel volk ontvangen op onze afdeling. Miel Mattheus van Mediclowns Hageland had de pediatrie van het AZ Diest uitgekozen om de mensen van de Kinderkanker vzw uit te nodigen voor het officieel overhandigen van de cheque. De 2 vrijwilligers Eddy Meersman en Jurgen Mol willen met hun gift van € 2.500 de Mediclowns Hageland ondersteunen in hun projecten.
Sinds enkele jaren zorgt Miel er voor, dat er wekelijks een clown kan langs komen in de 4 ziekenhuizen in de regio. Ook bezoeken zij enkele ernstig zieke kinderen thuis. Zulke giften zijn hard nodig als je weet dat de werkingkosten voor 1 ziekenhuis per jaar uitkomen op € 6.000. Wij als ziekenhuis krijgen dit gratis aangeboden.
De uitreiking van de cheque werd bijgewoond door Pirke (Mediclown), enkele personages uit de film Frozen (team Nathalie Peetermans), Freddy Naten en mezelf. Voor de afdeling hadden Eddy en Jurgen nog enkele mooie prentenboeken bij, die we kunnen gebruiken tijdens de spelbegeleiding.
Wij en onze patiëntjes zijn blij om wekelijks een bezoekje van de Meciclowns te mogen ontvangen en hopen dat dit door gulle giften nog lang kan blijven bestaan.

__________

Op zaterdag 24 oktober was er een bezoek van het Frozen-team van Nathalie Peetermans op de kinderafdeling van het AZ Nikolaas. Voor iedereen was er een geschenkje. Ook voor de speelbegeleiding warer er mooie prentenboeken. Dit alles werd mogelijk gemaakt voor Kinderkanker vzw.


 

 

 
 

      |   | Webdesign KlikService |